1. Vispārīgie noteikumi

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) nosaka kārtību, kādā lietotāji var izmantot mājaslapu https://mg1.lv/.

Mājaslapu https://mg1.lv/ pārvalda SIA “ALTERNO M” (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”).

Izmantojot mājaslapu https://mg1.lv/, Jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet mājaslapu https://mg1.lv/.

2. Intelektuālais īpašums

Visas mājaslapā https://mg1.lv/ ietvertās autortiesības, preču zīmes un citi intelektuālā īpašuma tiesības pieder Uzņēmumam vai tā sadarbības partneriem.

Jūs nedrīkstat kopēt, izplatīt, modificēt vai citādi izmantot mājaslapā https://mg1.lv/ ietverto saturu bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

3. Atbildības ierobežojums

Uzņēmums nepieņem nekādu atbildību par mājaslapā https://mg1.lv/ ietvertās informācijas pareizumu un pilnīgumu.

Uzņēmums nepieņem nekādu atbildību par zaudējumiem, kas Jums var rasties saistībā ar mājaslapas https://mg1.lv/ izmantošanu.

4. Piemērojamie tiesību akti

Šiem Noteikumiem un visām attiecībām starp Jums un Uzņēmumu, kas izriet no mājaslapas https://mg1.lv/ izmantošanas, piemēro Latvijas Republikas tiesību akti.

5. Grozījumi

Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī grozīt šos Noteikumus. Grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti mājaslapā https://mg1.lv/.

6. Strīdu izskatīšana

Visi strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar mājaslapas https://mg1.lv/ izmantošanu, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesās.

7. Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šiem Noteikumiem vai mājaslapas https://mg1.lv/ izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu:

  • E-pasts: [[noņemta e-pasta adrese]]
  • Telefons: +371 29123456

8. Papildus noteikumi

Uz dažiem mājaslapā https://mg1.lv/ pieejamajiem pakalpojumiem var attiekties papildus noteikumi. Šādi papildus noteikumi tiks publicēti attiecīgā pakalpojuma sadaļā.

9. Nobeiguma noteikumi

Šie Noteikumi ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra.