1.    Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā MG1.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma. Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

2.     „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Lūdzam saglabāt preces oriģinālo iepakojumu. MG1.lv saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu.

3.    Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm.  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

4.    Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

5.    Lai vienotos par preces atgriešanu atpakaļ, lūdzam nosūtīt mums e-pastu.

6.    Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

7.    Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

8.    Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam MG1.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. Interneta veikals MG1.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

9.    Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas no 2016.gada 1.janvāra tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likuma„ normām (Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā – spēkā no 01.01.2016.), Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums (spēkā no 09.07.2015.).

10.    Lai izmantotu atteikuma tiesības lūdzu informējiet SIA „Alterno M”, adrese Druvas iela 6, Babītes, LV-2107, tel. +371 26105222 e-pasts: info@mg1.lv par lēmumu atteikties no distances līguma.

11. Hiģienas preces un uztura bagātinātaji netiek atgriezti. Lūdzu sazinaties ar mums ja ir jautājumi par šo.